ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
shutterstock_1477336913_edited.jpg

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πάτρα

Salary

Date

N/A

Company

work4u_logo-01.png

About

Η εταιρία ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – QLCon παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες οργάνωσης, επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για περισσότερο από 15 χρόνια. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του τμήματος Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης της εταιρίας μας αναζητούμε Σύμβουλο για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών.


Ο επιτυχόντας θα αποτελέσει μέρος μίας δυναμικής ομάδας συμβούλων η οποία καλύπτει πληθώρα αναγκών που αφορούν την ποιότητα, περιβαλλοντική διαχείριση, υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, διαπίστευση, διαχείριση ασφαλείας τροφίμων, επιχειρησιακή συνέχεια, καταπολέμηση δωροδοκίας κ.λπ.


Με έδρα την Πάτρα, ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης, βελτίωσης και επαλήθευσης συστημάτων διαχείρισης που θα αφορούν κυρίως την ποιότητα, περιβαλλοντική διαχείριση ή/και ασφάλεια εργαζομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ημερήσιες μετακινήσεις σε ποσοστό 30-40% με περιστασιακές διανυκτερεύσεις ανάλογα με τις ανάγκες των έργων αναμένεται να απαιτηθούν.Οι τυπικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:


 • Ανάπτυξη, εγκατάσταση και επικαιροποίηση μεμονωμένων ή / και ενιαίων συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,  ISO 17025 ή/και OHSAS18001

 • Σύνταξη διαδικασιών, εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την αποτελεσματική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων στην εφαρμογή και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης

 • Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων, σύνταξη σχετικών αναφορών, συντονισμό ανασκοπήσεων και απαιτούμενων ενεργειών για τη διευθέτηση τυχόν αποκλίσεων και τη βελτίωση της επίδοσης τους

 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προτάσεων προς βελτίωση σε κρίσιμα θέματα που αφορούν την καταλληλόλητα της υλικοτεχνικής υποδομής, τις περιβαλλοντικές πολιτικές και πρακτικές, την ασφάλεια των εργαζομένων, των μέτρων προστασίας και τους ποιοτικούς ελέγχους

 • Διασφάλιση πως οι εσωτερικές διαδικασίες της εταιρίας μας τηρούνται, επαναξιολογούνται και ενημερώνονται

 • Τακτική παρουσίαση στην ομάδα συμβούλων της εταιρίας μας αναφορών προόδου των υλοποιούμενων έργων, προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, τυχόν προτάσεων προς βελτίωση και υποστήριξη στην αναζήτηση νέων ευκαιριών για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιώνΟ υποψήφιος θα πρέπει: • Να διαθέτει Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή/και μεταπτυχιακό σε σχετικό αντικείμενο με τη διαχείριση συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

 • Να έχει ολοκληρώσει κατά προτίμηση αναγνωρισμένο (π.χ. IRCA/IEMA) σεμινάριο Επικεφαλή Επιθεωρητή σε ένα ή περισσότερα από τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 ή/και OHSAS18001

 • Να διαθέτει κατά προτίμηση εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαιδεύσεων ή/και ελέγχων συστημάτων διαχείρισης ή να κατείχε στο παρελθόν θέση εργασίας με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση συστημάτων διαχείρισης

 • Να είναι εξοικειωμένος με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις για την ποιότητα, περιβαλλοντική διαχείριση, ασφάλεια και υγεία εργαζομένων τουλάχιστον σε έναν τομέα βιομηχανικής δραστηριότητας

 • Να έχει αποδεδειγμένες γνώσεις σε ένα ή περισσότερα από τα διεθνή πρότυπα όπως ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001

 • Να διαθέτει καλές δεξιότητες διαχείρισης πελατών και την ικανότητα και θέληση να διαχειρίζεται αποτελεσματικά διαπροσωπικές σχέσεις με άτομα διαφόρων εργασιακών βαθμίδων και γνώσεων.

 • Να μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα έργα ποικίλου αντικειμένου τηρώντας τις προθεσμίες

 • Να έχει θέληση και ικανότητα να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να μπορεί να επηρεάζει άλλους για τη λήψη των κατάλληλων ενεργειών

 • Να είναι οργανωτικός και να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα άλλα και ως μέλος ομάδας πρόθυμος να μεταφέρει γνώσεις και εμπειρίες

 • Να έχει άριστες δεξιότητες γραφής στην ελληνική γλώσσα

 • Να μπορεί να κατανοεί και να γράφει επαρκώς στην αγγλική γλώσσα

 • Να διαχειρίζεται επαρκώς τα εργαλεία του Microsoft Office

 • Να διαθέτει άδεια οδήγησης


Παρακαλώ προωθείστε τα βιογραφικά σας στο: info@qlc.grTerms & Conditions

Address: Dim. Gounari 112, Glyfada 166 74, Greece

Tel: +30 2109600340, +30 2109600343

Mobile: +30 6948696642

Email: info@work4u.gr

Monday to Friday:  9:00am - 15:00pm

Always in touch

Social

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle

© 2020 by ​Work4u. All rights reserved